Eas toetus

Perioodil 20.08.2020–13.08.2021 viis Kuma Wood OÜ läbi
projekti „Biopõhiste katte- ja sideainete kasutamine puitvalamute
valmistamisel“ (EU60213), mida kaasrahastati Ettevõtluse
Arendamise SA Innovatsiooniosaku meetmest. Projekti
kogumaksumus oli 4900 EUR ning toetuse summa 3920 EUR.
Projekti eesmärgiks oli välja töötada biopõhine viimistlusmaterjal
ning ka puiduliim puitvalamute